سفارش تبلیغ
صبا

رله بوخهلتر وسیله ای است که جهت حفاظت دستگاههایی که توسط روغن خنک می گردند به کار می رود از این رله جهت حفاظت ترانسفورماتور روغنی استفاده می گردد عواملی که سبب به کار انداختن این رله می گردند عبارتند از:

تولید جرقه در داخل روغن به دلایل مختلفی مانند اتصال بین حلقه های بوبین، اتصال بدنه، قطع شدن سیم فاز و تپ چنجر در داخل ترانس و غیره و یا نشتی شدید روغن از ترانس و یا ازلوله های ارتباطی آن.

این رله بین مخزن ذخیره روغن و تانک اصلی ترانسفورماتور نصب می گردد و دارای دوشناور می باشد. گازهای تولید شده براثر جرقه در داخل رله بوخهلتر جمع شده و سبب می گردد تا شناور رله بوخهلتر عمل کند و در این حالت فرمان آلارم صادر می گردد. اپراتور متوجه عیب می گردد که بهتر است ترانسفورماتور بی برق و موضوع بررسی گردد. اما اگر اتصالی شدید باشد و گاز حاصل نیز همواره با حرکت شدید روغن جابجا می گردد تا شناور دوم رله نیز عمل کند در این حالت دیژنکتور طرفین ترانس قطع شده و ترانسفورماتور از مدار خارج خواهد شد دو شناور رله بوخهلتر در مخزن قرار گرفته که پر از روغن می باشد و پس از عملکرد اتصالی بایستی گاز آنرا توسط شیر تخلیه خارج کرده و از لحاظ قابل اشتعال بودن آزمایش کرد.
تاریخ : دوشنبه 91/6/13 | 9:40 صبح | نویسنده : احسان بحرینی | نظرات ()