سفارش تبلیغ
صبا

 

حجم روغن ترانسفورماتور در اثر حرارت و یا برودت هوا و تغییرات بار افزایش یا کاهش یافته و با تغییر حجم فضای آزاد موجود در قسمت بالای تانک ذخیره روغن جریان هوا از داخل و یا برعکس از خارج به داخل برقرار می گردد هوایی که از خارج به داخل ترانس وارد می گردد دارای رطوبت بوده و به منظور جذب رطوبت هوا از موادی به نام سیلی کاژل استفاده می شود که در ظرف مخصوصی قرار داشته و روی ترانسفورماتور نصب می گردد که محفظه مذکور بوسیله لوله نازکی به فضای آزاد واقع در قسمت بالای تانک ذخیره روغن مرتبط می گردد سیلی کازل تا زمانی که رطوبت را به خود نگرفته به صورت آبی پررنگ می باشد و پس از جذب رطوبت به حالت صورتی رنگ در می آید که باید تعویض و در صورت امکان رطوبت زدایی گردد.
تاریخ : پنج شنبه 91/6/16 | 4:0 عصر | نویسنده : احسان بحرینی | نظرات ()