سفارش تبلیغ
صبا

 

جرقه گیر عبارتست از دو میله نوک تیز یا باریک که در فاصله معینی از هم روی بوشینگهای ترانسفورماتور نصب می گردند و فاصله بین دو میل قابل تنظیم می باشد. این جرقه گیرها برای حفاظت ترانسفورماتورها در مقابل ولتاژهای زیاد بوده و از طریق آنها بدون اینکه صدمه ای به بوشینگها و ایزولاسیون ترانس وارد گردد ولتاژ اضافی به زمین تخلیه می گردد.
تاریخ : پنج شنبه 91/8/4 | 7:0 صبح | نویسنده : احسان بحرینی | نظرات ()